Economia

Economia

En aquesta secció trobareu documents que contemplen els marcs normatius que regulen la nostra Entitat Proveïdora de Serveis en relació amb CatSalut i Entitats vinculades en l'àmbit laboral. 

CONTRACTE CATSALUT

Eap Poble Sec, S.L.P , l'any 2015, va obtenir la renovació en l´adjudicació de la contractació de la gestió de serveis d´atenció primària de salut en l`ambit de l' Àrea bàsica de Salut Barcelona 3A, essent aquest la tercera adjudicatura d´aquest servei.

Instrucció CatSalut 11/2017 Transparència

Disposeu del document sencer en aquesta secció

PACTE TERRITORIAL AISBE

Formem part, com Entitat, de l'AISBE (Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra) amb l'objectiu de millorar la coordinació assistencial entre professionals i entitats del sistema ,el desenvolupament integral dels primers amb el seu apropament de l'atenció especialitzada a l'atenció primària i afavorint el treball conjunt de tots ells en benefici de les persones que atenem.

Disposeu del document sencer en aquesta secció

 

CONVENI LABORAL

Disposeu del document signat per a totes les Entitats clicant:

Primer Conveni de Centres Concertats amb CatSalut

El darrer procés d´eleccions sindicals dut a terme al nostre centre es va produïr el 27/03/2017 (nº d´acte 412/2017) obtenint com a resultant la representació de 3 delegades sindicals.

 

CLÀUSULES CATSALUT

Regulen , anualment, les condicions de contractació amb el Servei Català de la Salut (CatSalut)

 

OBJECTIUS

Disposeu dels documents sencers, del darrer exercici ,en aquesta secció

 

RESULTATS

Disposeu dels assolits, en la darrera avaluació,en aquesta secció


contracte signat Catsalut 2015

Aliança estratègica AISBE

Clàusula 13 Barcelona 3A.Cl.General-condicions.

Clàusula 13 Barcelona 3A.Cl.General

Clàusula 14 Barcelona 3A.Contraprestació per Resultats

15 Barcelona 3A.Trasparencia

16 Barcelona 3A.Tractament dades

17 Barcelona 3A.DMA

Objectius 2017 AP

Resultats objectius_Barcelona_3A